IT konsalting


Windows Server 2016


SQL Server 2014


Microsoft SharePoint 2013Microsoft silver partner

Operations Manager

Microsoft Sertifikovani  Konsultanti

Microsoft Operations Manager konsalting:

Microsoft Opearations Manager (MOM) 2005 pruža otvoren i skalabilan enterprise sistem upravljanja onogućujući upravljanje dogadjajima, proaktivno nadgledanje i upozoravanje, izveštavanje i tematske analize, kao i sistemske i aplikaciono specifične zadatke kako bi se poboljšala upravljivost Windows Server Sistem okruženja. Microsoft Operation Manager 2005 pomaže Vam da:

 • Identifikujete pravo stanje Vaših mrežnih servisa i predupredite eventualne probleme
 • Poboljšate efikasnost Vaših IT operacija kroz implementaciju najboljih preporuka
 • Podrška Vašim IT operacijama i ‘senior’ menadžmentu kroz centralizaciju informacija stanja    ključnih mrežnih servisa i performansi.

Izaberite oblast kako bi ste pronašli više informacija o Microsoft Operations Manager-u:

Šta je Microsoft Operations Manager?

Microosoft Operations Manager (MOM) je sledeće generacije softverska platforma za upravljanje mrežom koja nadgleda raspoloživost, performanse i sigurnost Vašeg informacionog sistema proaktivno identifikujući probleme i trendove pojavljivanja na serverima u Vašoj mreži.

MOM funkcioniše tako što automatski skenira event logove kritičnih servera, zatim filtriranje, konsolidaciju i analizu tih sistemskih dogadjaja bazirano na ogromnoj ugradjenoj bazi znanja. Kada MOM detektuje problem ili potencijalno opasan trend, on može izvršiti specijalno napisan skript ili generisati alarm koji će obavestiti odgovarajuće osoblje, odnosno administratore. Na primer, MOM može automatski izolirati zaraženi server kako bi sprečio dalje širenje detektovanog virusa. MOM takodje generiše izveštaje preko kojih možete pratiti zdravlje Vaše informacionog sistema i biti sigurni da su problematični alarmi zadovoljavajuće rešeni.

Ključ moći MOM-a je inkorporacija standardizovanih Paketa Upravljanja za specifične aplikacije i infrastrukturne servere. Raspoloživost od strane Microsoftova a takodje i sve većeg broja 3rd-party proizvodjača, Paketi Upravljanja sadrže pred-ugradjena pravila procesiaranja koja mogu reagovati na dogadjaj, limitiranu granicu i konfigurisano upozoravanje od strane MOM-a. Paketi Upravljanja takodje mogu pružiti IT osoblju expertski savet kako reagovati u vezi specifičnog problema automatski ekstraktovati odgovarajući artikl iz ‘Microsoft Knowledge Base’.

Osnovna konfiguracija MOM Servera uključuje module Paketa Upravljanja za:

 • Windows 2003 Server i Windows 2000 Server
 • Aktivni Direktorijum
 • Dynamic Host Control Protocol (DHCP)
 • Microsoft Message Queuing
 • Domain Name Service
 • Internet Information Services (IIS)
 • Microsoft Operations Manager 2005
 • Microsoft Systems Management Server 2.0
 • File Replication services (FRS)
 • Windows Internet Name Services (WINS)
 • Routing and Remote Access
 • Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)
 • Terminal Services
 • Microsoft Transaction Server (MTS)
 • Windows NT 4.0 system log

Dodatni moduli Paketa Upravljanja raspoloživi od strane Microsofta uključuju:

 • Exchange Server 2003, Exchange 2000 Server and Exchange 5.5
 • Site Server 3.0
 • SNA Server 4.0
 • SQL Server 2000 and SQL Server 7.0
 • Commerce Server 2000
 • ISA Server 2004
 • Application Center 2000
 • Host Integration Server 2000
 • Proxy Server 2.0
 • Microsoft .NET Framework
 • Network Load Balancing and Cluster Services

3rd-party Paketi Upravljanja podržavaju rastući opseg servera i aplikacija uključujući Lotus Domino Servere, Oracle,  i Sun Microsystems Solaris. NetIQ nudi Pakete Upravljanja sigurnošću koji omogućuju MOM da nadgleda antivirus programe.

Paketi Upravljanja su standardizovani tako da ih napredni mrežni administratori mogu prilagoditi i proširiti da bi zadovoljili specifične potrebe konkretnog IT okruženja.

Prednosti MOM-a

MOM povećava raspoloživost poslovno-kritičnih aplikacija proaktivno identifikujući i pomažući pri rešavanju problema pre nego što oni obore server.

MOM redukuje cenu rada IT osoblja  pojednostavljajući zadatke mrežnog upravljanja. Pošto MOM može inteligentno filtrirati ogromnu količinu podataka koju sakuplja sa mnogo servera, manji broj mrežnih menadžera je potrebno za nadgledanje IT  operacija. U dodatku, MOM-ova sposobnost da automatski reaguje kao odgovor na konfigurisani alert pruža mogućnost kreiranja skript baznih pravila koji će preduzimati kompleksne korektivne akcije koje bi inače zahtevale ručnu intervenciju tehničkog osoblja.

Automatsksim generisanjem alert-a i njihovom distribucijom preko mail-ova ili bežičnih pejdžera predefinisanom osoblju podrške, MOM olakšava IT organizacijama da zadovolje željenu dostupnost kritičnih servisa. MOM-ova baza znanja omogućava brže rešavanje problema. Automatsko 24x7 nadgledanje i generisanje upozorenja takodje omogućava kompanijama da efikasnije rasporede IT osoblje kako bi produktivnost poslovanja bila veća.

Generalno, MOM pruža malim poslovnim organizacijama prednost non-stop mrežnog nadgledanja uz dodatak expertskog rešavanja prroblema bet potrebe plaćanja skupog IT osoblja.

Kako Vam Guidance može pomoći u iskorišćenju prednosti MOM Servera?

Podešavanjem moćnog Microsoft Operation Manager-skog softvera za nadgledanje može biti pravi izazov. Guidanvce konsultanti Vam mogu pomoći da odaberete odgovarajuće MOM komponente, implementirate i konfigurišete MOM, kreirate specifična pravila, skripte, izveštaje i upozorenja zadovoljavajući specifične potreb Vaše poslovne mreže. Guidanvce takodje može za vas dokumentovati MOM serverske policy i procedure.

Možete prepustiti rešavanje problema Guidance konsultantskom timu podrške. Analizirajući periodične izveštaje i efikasno reagujući na sve novonastale probleme, Guidance može rešiti hitne probleme pre nego izazovu kompletan pad servera. U nogim slučajevima Guidance može rešiti probleme sa udaljene lokacije štedeći vreme i novac. Za teške probleme se zahteva fizičko  prisustvo kod servera. Guidance može brzo poslati svog eksperta na potebnoj lokaciji firme.