.NET je strategija da se uz pomoć Microsoft Web servisa, putem softvera, povežu informacije, ljudi, sredstava i sistemi tj. delovi jedne poslovne celine. Integrisanje kroz ovu Microsoftovu platformu, .NET tehnologija omogućava  bržu izgradnju, primenu, upravljanje kao i iskorišćenje povezanih subjekata, kao i poboljšanje sigurnosnih rešenja korištenjem Web servisa. .NET  rešenja za povezivanje  omogućuju da se poslovi brzo integrišu u jedinstveni sistem i da se na jedan napredniji način pomogne realizacija opšte dostupnosti informacija na bilo kom mestu u bilo kom trenutku.

Šta su Web servisi?

Ako pitate programere šta su to Web servisi dobićete složen i komplikovan odgovor koji će sadržati dosta profesionalnih izraza koji su teško razumljivi ostalim korisnicima i interesentima.

Sa druge strane pak ako pitate rukovodioce koji implementiraju Web servise-zasnovane na rešenjima, dobićete potpuno drugačiji odgovor. Moći će te čuti da su Web servisi jedan pristup koji će vam omogućiti poslovne veze sa klijentima, partnerima i zaposlenim. Oni omogućavaju da proširite posao ka novim klijentima koristeći postojeće servise. Oni pomažu da se rad na poslovima sa već postojećim partnerima i dobavljačima obavlja efikasnije. Oni oslobađaju informacije na taj način da one mogu biti dostupne zaposlenim u bilo kojem neophodnom trenutku. Oni smanjuju vreme koje je potrebno da bi se neki servis razvio a samim time i opšte troškove. U svakom slučaju možete da čujete manje o samim Web servisima a više o tome kako oni mogu da unaprede i poboljšaju poslovnu šansu jedne kompanije.

Koristi od Web servisa?

Omogućavanjem aplikacijama da dele podatke kroz različite hardverske i operativne sisteme, Web servisi omogućuju još i:

  • Bolju vezu sa poslovnim partnerima čime se povećevaju šanse za poslovne uspehe,
  • Integraciju znanja različitih korisnika koristeći sredstva moderne tehnologije, prvenstveno PC računare,
  • Smanjivane vremena realizacije projekata a samim time ukupnih troškova,
  • Povećanje prihoda koji su prouzrokovani omogućavanjem poslovanju da vlastite Web servise ponude i drugima.

Povezivanje aplikacija pomoću Web servisa

Web servisi postavljaju nova pravila kako aplikacije međusobno komuniciraju ili pojednostavljeno kako računari međusobno sarađuju omogućavajući opštim tipovima podataka da se na najlakši način prilagode i transformišu shodno potrebama klijenta. Bazirani na XML, univerzalnom jeziku za razmenu podataka na Internetu, Web servisi omogućavaju komunikaciju kroz platforme i operativne sisteme, bez obzira na programske jezike na kojima su aplikacije napisane. Svaki Web servis je diskretna jedinica programskog koda koja je obeležje ograničenog skupa zadataka. Međutim iako su Web servisi nezavisne celine međusobom, između njih se uspostavljaju veze koje im omogućavaju izvršavanje postavljenih zadataka.

Web servisi koriste Industrijski standardne protokole

Web servisi takođe omogućavaju programerima da naprave izbor između samostalnog razvoja svih delova njihove aplikacije ili korišćenje Web servisa koji su kreirani od strane drugih.To znači da jedna kompanija ne mora da izradi svaki deo svoga softverskog rešenja već se može koristiti već postojećim Web servisima. Web servisi su aktivirani preko Interneta putem industrijski standardnih protokola uključujući SOAP( klikni na link);XML( klikni na link) i UDDI( klikni na link).Oni su definisani kroz organizacije za javne standarde World Wide Web Consortium, W3C( klikni na link).SOAP je jedna tehnologija bazirana na XML i standardizovana po standardu W3C koja sadrži sva neophodna pravila za pronalaženje Web servisa, integrisanje istih u same aplikacije kao i njihovu međusobnu komunikaciju.UDDI je javni besplatni registar, gde možete objaviti i potražiti odgovarajuće Web servise.

Izvor “Microsoft”