IT konsalting


Windows Server 2016


SQL Server 2014


Microsoft SharePoint 2013Microsoft silver partner

 

ISA Server

Microsoft Sertifikovani  Konsultanti

Microsoft ISA Server konsalting:

Microsoft Interner Security & Acceleration (ISA) Server 2006 pomaže pri zaštiti IT okruženja od Internet pretnji tokom pružanja brzog i sigurnog pristupa korisnicima aplikacija i podataka. ISA Server 2006 služi i IT menadžerima i mrežnim administratorima i svima ostalima koji brinu o bezbednosti, performansama, upravljanju i smanjenim troškovima mrežnih operacija.

 

Microsoft ISA Server sadrži sve karakteristike, firewall-a koji radi na aplikacionom nivou koji može zaštiti Vašu poslovnu mrežu od napada kako spolja tako i iz iznutra. ISA Server izvrša duboku kontrolu Internet Protokola kao što je Hipertext Transfer Protokol (HTTP), omogucujuci detektovanje mnogih napada koje standardni firewall-i ne mogu. ISA server je osnova Microsoft sigurnosne strategije, a Guidance sertifikovani inžinjeri Vam mogu pomoci u sprovodjenju sigurnosnih podešavanja u okviru Vaše mreže kroz expertsku implementaciju ISA Servera.

 

ISA Server 2006 rešava neke bitnije probleme sa kojima se organizacije mogu susresti:

 

Zaštita mreže od eksternih i internih Internet pretnji – ogranizacije nastoje da eliminišu štetne efekte napada korišcenjem inteligentnih alata za skeniranje i blokiranje štetnog sadržaja, fajlova i veb sajtova. ISA Server 2006 može pomoci organizacijama da zaštite svoja okruženja, kako interno tako i eksterno, od Internet pretnji. Svojom hibridnom proxy-firewall arhitekturom, inspekcijom sadržaja i velikim sposobnostima nadgledanja i obaveštavanja, ISA Server 2006 olakšava upravljanje i zaštitu racunarske mreže.

Zaštita objavljenog sadržaja za udaljeni pristup – organizacije moraju obezbediti zaposlenima i poslovnim partnerima bezbedan pristup sa udaljenih lokacija aplikacijama, dokumentima i podacima sa bilo kog racunara ili uredaja. ISA Server 2006 omogucuje organizacijama da svoje servere ucine dostupnim na bezbedniji nacin korisnicima van korporativne mreže.

Povezivanje i zaštita delova kompanije – kompanije nastoje da povežu svoje poslovnice i predstavništva, koja se nalaze na razlicitim lokacijama, sa glavnom filijalom i na taj nacin obezbede zašticeni Internet pristup iz svih delova kompanije i kontrolišu ograniceni protok na efikasniji nacin. Na taj nacin, ISA Server 2006 omogucava kompanijama da na bezbedan nacin prošire svoju korporativnu mrežu.

.