Microsoft silver partner

MCSA -  Microsoft Certified Solutions Associate on Windows Server 2012

Za dobijanje ovog sertifikata, kandidati treba da polože tri obavezna  ispita: http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-410

Ovaj ispit pokriven je kursom 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 u trajanju od 40 školskih casova.

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20410D

 http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-411

Ovaj ispit pokriven je kursom 20411 Administering Windows Server 2012 u trajanju od 40 školskih casova

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20411Dhttp://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-412

Ovaj ispit pokriven je kursom 20412 Administering Windows Server 2012 u trajanju od 40 školskih casova

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20412D

 

Microsoft Certified Solutions Associate  (MCSA) sertifikat svakako ce da unapredi karijeru kandidata i poboljša njegove veštine u radu sa Microsoft baziranim platformama, ukljucujuci i familiju Windows .NET Servera.

Kroz intenzivni nastavni program MCSA obuke, polaznici sticu potrebna znanja za radna mesta:

  • Mrežni administrator (Network Administrator)
  • Sistemski administrator (Systems Administrator)
  • Inženjer informacionih sistema (Information Tech. Engineer)
  • Tehnicar za održavanje mreža (Network Technician)
  • Specijalist za tehnicku podršku (Technical Support Specialist)

Guidance plan i program:

Klikom na željeni kurs dobicete detaljniji pregled svakog.

Oznaka

Naziv Kursa / Ispita

Termin

Trajanje   (cas)

Kurs 20410

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20410D

 

40

Ispit 70-410

http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-410

Kurs 20411

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20411D

 

40

Ispit 70-411

http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-411

Kurs 20412

https://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=20412D

 

40

Ispit 70-412

http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-412

 

Predznanje

Za  uspešno pracenje MCSA kursa  neophodno je da polaznik poseduje osnovna predznanja iz Informacionih tehnologija kao i osnovno znanje iz Microsoft operativnih sistema.Takode poželjno je i radno iskustvo iz racunarskih mreža. Za polaganje ispita i korišcenje literature potrebno je znanje engleskog jezika.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani strucnjaci sa sertifikatom ovlašcenog trenera - Microsoft Certified Trainer (MCT) koji pored velikog prakticnog iskustva i tehnickog znanja poseduju i pedagoško metodicka znanja potrebna za kvalitetno izvodenje nastave.

Literatura

U cenu kursa je ukljucena originalna Microsoft literatura (Microsoft Official Curriculum) za svaki kurs pojedinacno. Literatura je na engleskom jeziku sa pripadajucim CD-ovima.

Trajanje

Kurs traje 6 nedelja, 4 casa/dan. Moguci termini kursa: 13:30h-17:00h; 17:30h-21:00h ili u dogovoru sa klijentom.Postoje mogucnosti dnevne obuke po preporuci Microsofta u trajanju od 8 casova/dan za pravna lica ili grupe.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cena i raspored kurseva.

Cena

Cena kursa je data na našoj web strani Cena i raspored kurseva. Ukoliko je u pitanju veci broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati.

Pogodnosti za fizicka lica

Omoguceno je placanje u tri jednake mesecne rate kao i placanje bilo kojom vrstom kreditne ili platne kartice.

Pogodnosti za pravna lica

Za pravna lica sa više od tri polaznika, odobrava  se popust.

Mesto održavanja kursa

U prostoru Guidance doo,  ili u Vašim prosotorijama.

Polaganje ispita

Guidance d.o.o. je ovlašceni PEARSON VUE testing centar za polaganje Microsoft ispita www.pearsonvue.com.

O svim detaljima u vezi ove teme se možete informisati na našoj web stranici Polaganje ispita.

Dodatne informacije