Microsoft silver partner

   MCSD Web Applications Solutions Developer

 

MCSD sertifikat predstavlja industrijski priznati standard, kojim profesionalni programeri pokazuju nivo svojih kompetencija. Radi se o strucnjacima koji su sposobni da razvijaju zahtevne aplikacije koristeci, C#.NET Microsoft Visual Studio .NET tehnologiju i Web servise. Ovaj prestižni sertfikat predstavlja znacajan i prepoznatljiv korak u IT karijeri, i dodatno omogucava pristup brojnim službenim Microsoft materijalima, koji stoje na raspolaganju samo sertifikovanim strucnjacima.

Strucnjaci sa stecenim MCSD sertfikatom osposobljeni su i usmereni na svakodnevni rad s Microsoft razvojnom platformom, koristeci .NET tehnologiju pri izradi, projektovanju i implementaciji distribuiranih aplikativnih rešenja.

 

 

Guidance plan i program za MCSD Web Applications Solutions Developer C# Visaul Studio 2012:

 

Da bi ste ste stekli ovo prestižno zvanje potrebno je pre toga odslušati I položiti sledeci set predavanja i ispita:

Course 20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3      (40 skolskih casova)

Course 20486A: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications           (40 skolskih casova)

Course 20487A: Developing Windows Azure and Web Services          (40 skolskih casova)

 

Slede Ispiti:                                                                                            

Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Exam 70-487: Developing Windows Azure and Web Services

 

Nakon položenih ispita dobijate prestizno zvanje MCSD Web Applications Solutions Developer.

Cena kursa je data na našoj web strani Cene i Raspored kurseva. U cenu je ukljucena originalna Microsoft literatura predvidena planom i programom obuke.