Microsoft silver partner

                                                                       

MCSA Windows Server 2008 Solutions Associate                                                             

(http://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsa-windows-server-2008-certification.aspx) zvanje, je vodeci vid sertifikacije u oblasti Windows Server 2008. MCSA Server Administrator sertifikacija Vam pomaže u unapredenju vaših postojecih veština i  znanja i sticanju novih u oblasti Microsoft Windows Server familije. Obuka i sertifikacija za MCSA Server Administratora demonstrira vašu sposobnost da administrirate Windows Server 2008. Obuka i  sertifikacija za MCSA Server Administratora stavlja težište na specificne radne uloge koje imate u svakodnevom poslu i predstavlja potvrdu vaših znanja.

Kandidati koji žele da postanu MCSA Server Adminstrator na Win 2008 Serveru treba da odslušaju i polože sledece kurseve i ispite:

Nakon odslušanih kurseva polaznici treba da polože sledeci ispit:

Polaganjem ovog ispita sticete zvanje MCTS: Widows Server 2008 Active Directory Configuration

U nastavku obuke slušacete sledece kurseve:

Nakon odslušanog kursa 6421 polaznici treba da polože sledeci ispit:

Polaganjem ovog ispita sticete zvanje MCTS: Widows Server 2008 Network Infrastructure Configuration.

Poslednji kurs koji se sluša u okviru ove obuke je:

Ispit koji sledi je:70-646 PRO Windows Server 2008, Server Administrator http://www.microsoft.com/learning/en/us/exams/70-646.mspx .

Polaganjem ovog ispita sticete konacno zvanje (MCSA) Widows Server 2008 Solutions Associate.

Ukupno trajanje obuke je 150  školskih casova.

Cena kursa je data na našoj web strani Cene i Raspored kurseva. U cenu je ukljucena originalna Microsoft literatura predvidena planom i programom obuke-Official Microsoft Learning Products (OMLP)