Microsoft silver partner

Microsoft Project 2010O MS Project-u

IT doba vec je odavno ušlo u podrucje upravljanja i vodenja projekata, a softverski alati za organizovanje  resursa, analizu zadataka i rokova te pracenje rezultata postali su svakodnevnica ljudi koji se bave organizovanjem poslovanja. MS Project je namenjen  inžinjerima, projektantima racunarskih mreža, programerima, analiticarima, kao i svim zaposlenim zaduženim za vodenje projekata.Nauciti polaznike kako planirati projekte PERT metodom i metodom gantograma, pratiti realizaciju i vrednovati pojedine segmente projekata, porediti planirano vreme i troškove sa stvarnim trajanjem i utrošenim sredstvima, pratiti projekat kroz razne preglede i izvještaje.

Trajanje kursa

20 školska casa

Dinamika kursa

Predložena dinamika za ovaj vid kurseva je 20 casova nedeljno(5 dana po 4 casa). Dinamika se može dogovoriti i shodno zahtevima klijenata ukoliko su u pitanju pravna lica.

Zakazani kursevi

Raspored zakazanih kurseva u narednom periodu možete pogledati na našoj web stranici Cene i Raspored kurseva.

Cena

Pogledajte našu web stranu Cene i Raspored kurseva. Ukoliko je u pitanju veci broj polaznika za uslove i cene nas možete direktno kontaktirati. U cenu je ukljucena odgovorajuca literatura.

Kvalitet predavanja

Predavanja  u okviru kursa izvode visokokvalifikovani strucnjaci sa Microsoft sertifikatom - Microsoft Certified Profesional (MCP) koji pored velikog prakticnog iskustva i tehnickog znanja poseduju i pedagoško metodicka znanja potrebna za kvalitetno izvodenje nastave.

Kvalitet ucionica i opreme

O komforu ucionica kao i o kvalitetu opreme možete se informisati na našoj web stranici Ucionice i prateca oprema.

Sadržaj kursa

  • Upoznavanje sa osnovama programa ( meni, ikone...)
  • Izrada mreznog plana-planiranje aktivnosti( PERT, GANT )
  • Priprema i stampanje dijagrama
  • Crtanje i spremanje vecih projekata
  • Povezivanje sa drugim programima u okviru Windows okruzenja
  • Spremanje plana projekta
  • Definisanje vrednosti i njihovih parametara
  • Upravaljanje slozenim i paralelnim projektima
  • Osnove MS Project Servera