Cene i raspored kurseva

Microsoft specijalisticki kursevi

  • Placanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan placanja.
  • Svi polaznici dobijaju zvanicnu Microsoft literaturu.
  • Za pravna lica sa vecim brojem polaznika se odobravaju odgovarajuci popusti.
  • U cenu je uracunat PDV.
  • Kursevi se mogu platiti u dve ili tri mesecne rate.
  • Za cene svih ostalih pojedinacnih Microsoft kurseva možete nas direktno kontaktirati.

Guidance D.O.O. odobrava stalni popust od 5% na dole navedene cene koji se odnosi na sledece kategorije naših klijenata: studenti, daci, nezaposlena lica i penzioneri.Ova mogucnost se može ostvariti donošenjem jednog važeceg dokumenta kojim se potvrduje neki od gore navedenih statusa.Takode se odobrava isti popust od 5% na dole navedene cene za avansnu uplatu.

 

KURS

TERMIN

VREME

CENA(€)

 

MCSA: WinServer 2016 Solutions Associate

 

MCSA: Windows Server 2016 Solutions Associate

- Course 20743A: Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

- Course 20740A: Installation, Storage, and     Compute with Windows Server 2016

- Course 20741A: Networking with Windows Server 2016

 

                      900

Identity with Windows Server 2016

Course 20742A: Identity with Windows Server 2016

 

                      400

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

 

Course 20533C: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

 

                      400

Securing Windows Server 2016

Course 20744A: Securing Windows Server 2016

 

                  400

Implementing an Advanced Server Infrastructure

 

Course 20414C: Implementing an Advanced Server Infrastructure

 

                      433

Designing and Implementing a Server Infrastructure

 

Course 20413C: Designing and Implementing a Server Infrastructure

 

                    400

MCSA Win Server 2012

MCSA Win Server 2012

(120 školskih casova)

05.09.2016

10.10.2016

9:30                 580

13:30

17:30

Monitoring and Operating a Private Cloud

Monitoring and Operating a Private Cloud

(40 školskih casova)

 

                     400

Configuring and Deploying a Private Cloud

Configuring and Deploying a Private Cloud

(40 školskih casova)

 

                     400

MCSE Server Infrastructure 2012

MCSE Server Infrastructure 2012

(200 školskih casova)

 

05.09.2016

10.10.2016

9:30                950

13:30

17:30

MCSA SQL Server 2012 Solutions Associate

MCSA SQL Server 2012 Solutions Associate

(120 školskih casova)

 

                     950

Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

(40 školskih casova)

 

                     390

Advanced Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

Advanced Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013

(40 školskih casova)

 

                     390

Managing Office 365 Identities and Services

Managing Office 365 Identities and Services

(40 školskih casova)

 

                     390

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (Course 20486A)  (40 školskih casova)

                     300

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database    (Course 6231)

 

                     350

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database   (Course 6232)

 

                     350

MCSD Web Applications Solutions Developer

MCSD Web Applications Solutions Developer

 

 

                  1.100

MCSA Windows Server 2008

MCSA Windows Server 2008 Solutions Associate

 

                     700

Microsoft Technology Associate (MTA)

Microsoft Technology Associate (MTA)

 

                     300

MCSA       Windows 7

MCSA Windows 7 Solutions Associate

     

 

                     360

MCSA SQL Server 2008 Solutions Associate

MCSA SQL Server 2008 Solutions Associate

 

                     960

MCPD Web Developer C# VS 2010

MCPD - Microsoft Certified professional Developer WEB Developer 

for Microsoft .NET, C# , Visual Studio 2010)

 

                  1.440

MS Project 2007 and 2010

MS Project 2007 and 2010

 

 

                     280